Ayetel Kürsinin Faziletleri

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) şöyle dedi: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni ramazan zekatını korumaya vekil tayin etti. (Bir gece) bana bir gelen geldi ve zekat hurmasından avuçlamaya başladı. Ben onu yakaladım ve: Allah’a yemin ederim ki, seni muhakkak Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e götüreceğim. dedim. 0 da: “Ben muhtacım, üzerimde de bana muhtaç bir aile (nafakası) vardır; benim bu aldığım şeye şiddetli bir ihtiyacım vardır.” dedi.
Ebu Hureyre dedi ki: Bunun üzerine ben de onun yolunu boşalttım (onu salıverdim). Sabaha girdiğimde Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Ya Eba Hureyre dün gece esirin ne yaptı?” dedi. Ben de: Ya Resulallah! şiddetli ihtiyaçtan ve ailesinin çokluğundan şikayet etti. Ben de ona acıdım ve yolunu boşaittım (salıverdim), dedim.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Fakat o muhakkak sana yalan söylemiştir, ve yakında yine gelecektir. “buyurdu.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :“Yakında yine gelecek.” buyurduğu için, onun geleceğini bildim de, onu gözetledim. Geldi ve hurmadan avuçlamağa başladı. Onu yakaladım ve; seni elbette Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e götüreceğim, dedim. 0: “Beni bırak, çünkü ben muhtacım ve üzerimde büyük bir aile (yükü) vardır. Bir daha dönmem,” dedi. Ben de ona acıdım ve yolunu açtım.
Sabaha eriştiğimde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana: “Ya Eba Hureyre esirin ne yaptı?” buyurdu. Ben de: Ya Resulallah, şiddetli bir ihtiyaçtan, ailesinin çokluğundan şikayet etti de ona acıdım ve yolunu açtım (salıverdim), dedim.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Fakat o muhakkak sana yalan söylemiştir; yakında gelecektir.” buyurdu.
Onu üçüncü defa gözetledim. Geldi ve hurmadan avuçlamaya başladı. Onu yine yakaladım ve; bu defa seni muhakkak Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e götüreceğim. Artık bu üç defanın sonudur. Sen bir daha dönmem dersin, sonra yine dönersin, dedim.
0: “Beni bırak da sana bir takım kelimeler öğreteyim ki, Allah sana bu kelimelerle fayda ihsan eder.” dedi. Ben: Bu kelimeler nedir? dedim. 0 da: “Yatağına girdiğinde Kürsi ayetini: Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm, ayetini bitirinceye kadar oku. Muhakkak senin üzerinde Allah tarafından bir koruyucu bulunmakta devam eder ve sana sabaha kadar hiç bir şeytan yaklaşamaz.” dedi.
Ben de onun yolunu açıp salıverdim. Sabaha girince Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana: ‘Dün gece esirin ne yaptı?” dedi. Ben de: Ya Resulallah, bu esir bana bir takım kelimeler öğreteceğini, bunlar sebebiyle Allah’ın bana hayır ihsan edeceğini söyledi. Ben de yolunu açıp salıverdim, dedim.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :“Bu kelimeler nedir?” buyurdu. Ben de: bana, yatağıma girdiğimde kürsi ayetinin evvelinden bitirinceye kadar Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm, diye oku dedi. Ve o yine bana: Sabaha girinceye kadar senin üzerinde Allahtan bir koruyucu bulunmakta devam eder; asla ayrılmaz ve sana şeytan da yaklaşamaz dedi, diye cevab verdim.
Sahabeler hayır öğrenmeye pek hırslı idiler. Bunun üzerine Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Dikkat! Bu esir çok yalancı olduğu halde sana doğru söylemiştir. Ya Eba Hureyre, üç geceden beri sana hitap edip konuşan kimdir bilir misin?” buyurdu.
(Ben): Hayır, dedi (m). Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “işte o, (insan suretinde) bir şeytandır.” buyurdu.
(Buhari Vekalet:1O, 163- 64) 

Eyfe’ İbn-i Abdil Kelai (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre: Bir kişi: “Ya Resulallah! Kuran’ın hangi suresi (derece bakımından) daha büyüktür?” dedi. Peygamber (Sallallahu A!eyhi ve Sellem) de: ‘’İhlas süresi’’ diye cevap verdi. Bunun üzerine (o kişi): “Kuran’daki hangi ayet (fazilet bakımından) daha üstündür.” deyince, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Ayetel Kürsi dedi.
o kişi: “Ey Allahın peygamberi! Hangi ayetin ümmetine isabet etmesini (hangi ayetin sırrına mazhar olmalarını) seversin.” diye sorunca, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Sure..i Bakaranın sonu. ( amenerrasulu) Zira onlar (o iki ayet), Allah (-u Tealn) in arşın altında bulunan rahmet hazinelerindendir ki, Allah (-u Teal) onu, bu ümmete bahşetmiştir, o dünya ve ahiret hayırlarından hiç bir hayır bırakmayıp (hepsini) içine almıştır.” buyurdu. (Darimi Fezailül Kuran:14)
- Übeyy (İbn-i Ka’b) (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre: Bir kere Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona: “Allah’ın kitabında en büyük ayet hangisidir.” diye sordu. 0 da: “Allah ve Resülü daha iyi bilir.” diye cevap verdi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu soruyu bir kaç defa tekrarladı.
Sonra Übeyy: “Ayetel Kürsi” diye cevap verdi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “ilim sana afiyet (kolay) olsun ey Eba Münzir. Canım kabza-i kudretinde (kendisinin kudret elinde) olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayetel Kürsi’nin bir dili iki de dudağı vardır ki, arşın direğinin yanında Melik-i (mütel olan Allah-u Teala’yı) takdis eder (ona tazimde bulunur).” buyurdu. (Ebu Davud, No:1460, Ahmed ibni Hanbel:5/142)


- Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in sahibi (arkadaşı) Enes İbn-i Malik (Radiyallahu Anh) haber verdi ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sa— habesinden birine: “Ey filan evlendin mi?” diye sordu 0 da: “Hayır (evlenmedim) yanımda evlenebileceğim bir şey (imkanını) yok.” dedi.
Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Selem): “Seninle beraber (ezberinde) kul huvallahu ehad yok mu?” buyurdu. 0 da: “Evet (var).” dedi. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “(0) Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu.
Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Seninle -Kul ya eyyuhel kafirun- yok mu?” diye sorunca, o da: ”Evet (var).” dedi. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :“(O da), Kuran’in dörtte biridir.” buyurdu.
- Tekrar Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Seninle beraber –iza zülziletil’ard- yok mu?” buyurunca, o da: “Evet (var).” dedi. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “(0 da), Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu. Yine Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Yanında –iza cae nasrullahi- yok mu?” diye sordu. 0 da: “Evet (var).” dedi. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “(0 da), Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu.
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “Seninle -Ayetel Kürsi- yok mu?” diye sorunca, o da: “Evet (var).” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : “0 da, Kuran’ı Kerim’in dörtte biridir.” buyurdular. (bunun üzerine Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz o şahsa hitaben: “0 halde sen çok zenginsin.” dercesine) üç defa: “Evlen, Evlen, Evlen.” buyurdu. (Ahmed ibn-i Hanbel:3/221)

Ebu Katade (Radıyallahu Anh) Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah (-ü Teala) ona yardım eder.” (Suyuti, Dürrül Mensür:2/11)

- Ali Ibn-i Hüseyin (Radıyallahu Anhüma) babasından, babası da annesi Fatıma (Radıyallahu Anha) dan rivayet ettiler ki, Hazreti Fatıma annemizin doğum yapması yaklaşınca Resulullah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) Ummü Seleme ve Cahş kızı Zeynep (Radıyallahu Anhüma) ya: “Hazreti Fatma’ya gidip onun yanında Ayetel Kürsi ile (ArafSuresi:54. ayetini) sonuna kadar okumalarını ve onu Muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) ile Allah (-ü Tealay) a sığındırmalarını,” emir buyurdu. (Suyuti, Dürrül Mensür:2/12)

- Hazreti Aişe (Radıyallahu Anha) dan rivayete göre: Bir kişi Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e gelip ona, evinde olan şeylerin bereketsizliğinden şikayet etti. Bunun üzerine Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Selem) Efendimiz: “Sen Ayetel Kürsi’den neredesin (niçin Ayetel Kürsiyi okumuyorsun)? 0, herhangi biryemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah (-u Teal) o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” buyurdu.
(Suyuti, Dürrül Mensür:2/6)

- Muhammed İbn-i Davin, dedesinden (RadıyallahuAnhüma) naklettiği- ne göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: “Her- kim Ayetel Kürsi’yi her namazdan sonra okursa, onunla cennete girmesi arasında ancak ölüm vardır. (Mani olan şey ancak ölümdür). Ölünce (hemen) cennete girer.!
(Suyuti,Dürül Mensür:2/6)
İbn-i Mesut (Radıyallahu Anh) dan şöyle rivayet edilmiştir: “Ne gök, ne yer, ne cennet, ne de cehennem hiç bir şey, sure-i Bakara’daki bir ayetten (Ayetel Kürsi’ den) üstün değildir.’ (Suyuti, Dürrül Mensür.2/7)

Rivayete göre, Abdurrahman ibn-i Avf (Radıyaflahu Anh): “Evine girdiği zaman köşelerine Ayetel Kürsi’yi okurdu.” (Suyuti, Dürrül Mensür:2/8)

Zeyd İbn-i Sabit (Radıyallahu Anh) bir gece kendi bahçesine çıktı ve bir ses duydu. Bunun üzerine: “Bu nedir?” dedi. Cinlerden bir adam (ona): “Bize kıtlık isabet etti. Ben onların (şu insanların) meyvalarından almak istedim. (Ne olur) onu bize temiz (helal) edin.” dedi. (Zeyd Ibn-i Sabit de): “Evet. (helal ettik).” dedi.
Sonra, Zeyd İbn-i Sabit (0 cin’e): “Bizi siz (in kötülüğünüz) den koruyacak şeyi bize haber verir misiniz?” dedi. 0 (cin) de: “Ayetel Kürs (yi okumanız) dır.” dedi. (Suyuıt, Dürrül Mensür:2/74)

Seleme İbn-i Kays (Radıyallahu Anh): “Allah-u Teal, ne Tevrat’ta, ne Incil’de ne de Zebur’da Ayetel Kürsi’den daha büyük bir ayet indirmedi.” buyurdu. (Suyuti Dürrül Mensür:2115)

Imam-ı Hasen (Radzyallahu Anh) den rivayet edildiğine göre: Bir adamın kardeşi öldü onu rüyasında görünce: “Hangi ameli daha üstün buluyorsunuz.” diye sordu. 0: “Kuran okumak.” diye cevap verdi. Rüyayı gören: “Kuranın hangi ayetini.” deyince, o: “Ayetel Kürsi’yi” dedi. 0 tekrar: “Bizim için bir şey umuyor musunuz (bize bir diyeceğiniz var mı?)” deyince, o: “Evet siz yapıyorsunuz fakat bilmiyorsunuz biz ise, biliyoruz fakat yapamıyoruz.” dedi. (Suyuti Dürrül Mensür:2/25)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !